Por Nuestro Faro pide ao Concello solicitar que o faro sexa declarado BIC

AMariñaXa
A asociación de veciños Por Nuestro Faro dirixiuse  ao Concello de Ribadeo para pedir que se inicien os trámites para que certas partes do faro de Illa Pancha sexan declaradas Bens de Interese Cultural (BIC).
illa pancha ribadeo
illa pancha ribadeo
6 ene 2023

A asociación de veciños Por Nuestro Faro dirixiuse  ao Concello de Ribadeo para pedir que se inicien os trámites para que certas partes do faro de Illa Pancha sexan declaradas Bens de Interese Cultural (BIC).

"En efecto, sabemos da existencia de distintos documentos onde se asegura que a escaleira de caracol e o balcón circular da lanterna serían pezas construídas nas Antigas Forxas Artesanais de Sargadelos, a principios do século XX", din dende o colectivo. Por esta razón "propoñemos que o Concello de Ribadeo inicie os trámites correspondentes para que ditos elementos sexan declarados Bens de Interese Cultural de acordo coa lexislación vixente e as competencias exclusivas dá Xunta de Galicia na materia, se así son recoñecidos", engaden.

Neste caso a súa relevancia cultural e social "estaría fora de toda discusión e a súa contemplación e estudo non debera quedar restrinxida aos usuarios dos apartamentos turísticos actualmente concedidos -estimamos que de forma irregular- a unha empresa privada para ou seu lucro e interese particular".

Trátase polo tanto "dun dereito dos veciños e visitantes conculcado polo procedemento que conduciu á privatización do Faro e da Illa Pancha sen un estudo polo miúdo dous antecedentes históricos e culturais deste equipamento e que debe ser restituído para que as persoas interesadas poidan visitar estas pezas da arquitectura tradicional galega sen máis limitacións que as establecidas pola normativa vixente.", din os ribadense.

Por outra banda, queren subliñar que tras a entrega dun ben destas características en propia man a un particular fai xa case 8 anos, sería inexplicable "que o Concello de Ribadeo, competente para iniciar os trámites correspondentes, insistise nesta omisión, aínda que a resolución final sexa competencia da Xunta de Galicia".