O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación establece un período de parada voluntaria para a pesqueira do xurelo

AMariñaXa
O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación establece un período de parada voluntaria para a pesqueira do xurelo
xurel pesca mar
xurel pesca mar
13 feb 2023

A secretaria xeral de Pesca, Isabel Artime, asinou a resolución pola que se establece un período de parada voluntaria na pesqueira do xurelo para a frota de cerco e para determinados buques de artes menores dependentes do esta especie. A resolución, que se publicase nos próximos días no Boletín Oficial do Estado (BOE), establece que estas paradas terán un período mínimo dun mes e máximo de tres meses.

Conforme ao establecido na resolución, a limitación voluntaria da actividade poderase compensar cunha axuda económica por paralización temporal no marco do Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) e da súa normativa de desenvolvemento en España, que percibirán tanto as empresas armadoras dos buques como os tripulantes. Con esta medida, o Goberno cumpre o seu compromiso de apoio á frota pesqueira afectada polo peche da pesqueira do xurelo debido á súa delicada situación.

A Unión Europea e o Reino Unido acordaron o pasado decembro unha redución do 78 % na cota do xurelo para 2023 no Atlántico Noroeste, que unicamente poderá capturarse como pesca accesoria, dada a delicada situación da especie. O Consello Internacional para a Exploración do Mar (ICES, polas súas siglas en inglés) recomendou un Total Admisible de Capturas (TAC) 0 para este ano.

Entre as condicións específicas que se esixirán aos buques, estipúlase que deben ter unha dependencia das capturas de xurelo, respecto do total de capturas comercializadas, igual ou superior ao 18% no últimos tres anos, conforme aos datos que obren na Secretaría Xeral de Pesca.

En total, poderán beneficiarse 86 buques, distribuídos entre as distintas comunidades autónomas da seguinte forma: 71 en Galicia, 8 en Cantabria, 4 no País Vasco e 3 en Asturias.

O propio anexo da resolución recolle a relación de buques que cumpren con este último requisito e cos 120 días mínimos de actividade nos dous anos anteriores que esixen o Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) e a súa normativa de desenvolvemento en España.

A xestión e pago das axudas realizaranas as comunidades autónomas, que deberán realizar as correspondentes convocatorias, previa territorialización dos fondos correspondentes, que se acordará en Conferencia Sectorial de Pesca.