O Concello de Alfoz publicou o proceso selectivo demanial da cafetería da Casa da Cultura

AMariñaXa
O Concello de Alfoz publicou o proceso selectivo demanial da cafetería da Casa da Cultura por concorrencia competitiva.
casa do concello de Alfoz
casa do concello de Alfoz
27 Maio 2023

O Concello de Alfoz publicou o proceso selectivo demanial da cafetería da Casa da Cultura por concorrencia competitiva.

A cota anual mínima a ofertar é de 2.067,12 euros, é dicir, 172,26 euros/mes. E para a presentación de proposicións haberá que adxuntar o modelo de declaración responsable, a oferta económica, os compromisos de melloras, fotocopia de DNI, e os certificados de estar ao corrente nas obrigas tributarias.

As proposicións poderán presentarse no rexistro da Corporación ou por correo postal

Toda a información na Sede Electrónica do Concello de Alfoz (taboleiro de anuncios) e na sección de noticias da web, www.concellodealfoz.com

0.18398690223694